DdD back office – effektiv lagerstyring og administrasjon


Back-office-delen i DdD Retail-løsningen leveres selvfølgelig med de mest nødvendige funksjonene ved lagerstyring og administrasjon, for eksempel:

- Varemottak (manuelt eller via EDI)
- Opprette varegrupper
- Opprette leverandører
- Opprette sortimenter
- Statusoppgjør
- Vareflytting mellom butikker
- Varesøk i egne og andre butikker

Rapportgenerator
Følg med på butikkdriften – hent ut statistikk om vanlige nøkkeltall, som for eksempel:

- Omsetning
- Bruttoomsetning
- Nettoomsetning
- Bruttoavanse
- Omløpshastighet
... og mye mer 

 


Benytt deg av de forhåndsdefinerte rapportene, eller sett sammen dine egne. De mest brukte rapportene kan genereres automatisk, slik at de er klare om morgenen.

 

Cloud Computing

Back-office-delen leveres som en Cloud Computing (skybasert) løsning. Dette gir følgende fordeler:

  • Fra én til mange – ubegrenset skalering
  • Tilgang til back office via nettleser uavhengig av sted og tid
  • Ingen ekstra kostnader for servere
  • Høy datasikkerhet – kontinuerlig, automatisk sikkerhetskopiering av data
  • Automatisk oppdatering av programvare