Integrasjon med DdDs kasseløsning

Cross Channel er et utrolig populært begrep og ikke uten grunn. Ved å sammenligne digitale data på tvers av virksomhetens forskjellige IT-systemer, har du mulighet for å få verdifull Informasjon, som f.eks. kan bringe din forretning ennå tettere på kunden og skape mersalg.

Til DdD´s kasseløsning finnes allerede en rekke muligheter for integrasjon til ERP-systemer, webshops, e-mail markedsføring mm. Har du webshop utover fysisk butikk, kan du ved å integrere DdD´s kasseløsning med webshoppen være sikker på å ha oppdatert lager i realtid. 

Via ”åpen API” i våres løsning, er det mulighet for å integrere til hvilken som helst annen software løsning og dra fordel av integrasjonen i form av å lette administrasjonsarbeidet, minimere risikoen for feil og få en rask oversikt over din forretning.

Logoer, integrationer