Samsøe & Samsøe

Samsøe & Samsøe har brukt POS-løsninger fra DdD Retail i over ti år. I samme periode har selskapet vokst til å bli en ledende butikkjede i Danmark, og har nylig etablert seg i Sverige og Norge.

Økonomien i en kleskjede er nært knyttet til kjedens muligheter til å overse og håndtere viktige områder som:

- Kundenes etterspørsel

- Flyten av varer og kunder gjennom butikken

- Lagertilpassing

- Bemanningsplanlegging

Når man som Samsøe & Samsøe i tillegg selv produserer varer, selger varer som grossist, fører andre produsenters produkter, ekspanderer nasjonalt og internasjonalt samt drifter en nettbutikk, er det mange faktorer som skal virke sammen på riktig måte.


Hva selges hvor?
Samsøe & Samsøe registrerer varene sine i DdD Retails POS-løsning. Dette betyr at man enkelt kan følge med på hva som selges hvor, både når det gjelder stiler og størrelser. Sammen med DdD Retails kundeteller vet man nøyaktig hvor mange personer som kommer inn i butikken, og hvor mange som kjøper noe. Med denne kunnskapen kan man styre bemanningen på en bedre måte og identifisere eventuelle uoverensstemmelser mellom kunder og vareutvalg og handle deretter

 

Ingen butikker er like
Samsøe & Samsøes butikker er fordelt på kjøpesentre og bygater. I tillegg finnes det egne avdelinger i store varehus som Magasin. Data fra POS-løsningen gjør det mulig å skreddersy tilbudet til aktuelle kundegrupper på en best mulig måte.

 

POS-løsningen står også sentralt når Samsøe & Samsøe åpner nye butikker. Her gir løsningen viktig og tidsriktig informasjon om kundenes preferanser og adferd, slik at man kan endre og tilpasse ved behov.

 

Integrasjon med øvrige forretningssystemer
Data fra POS-løsningen integreres med flere av Samsøe & Samsøes øvrige IT-systemer. Det bidrar til å sikre at selskapet kan ta de riktige beslutningene på et tidlig tidspunkt og på et best mulig grunnlag. Dette er viktig i en ekspanderende virksomhet. Jo bedre driften er, desto mindre svinn og sterkere stilling får selskapet.

"Samsøe & Samsøe er et godt eksempel på hvordan man kan styrke virksomheten sin ved å utnytte mulighetene som finnes i POS-løsningen. De får en bedre forståelse av kundene og deres preferanser, og kan på dette grunnlaget komme kundenes ønsker i møte på en nøyaktig måte. Gjennom integrasjon med andre sentrale forretningssystemer optimaliseres produksjonen og driften, og man kan så høste alle fordelene fra en Cross Channel-strategi", forteller Peder Falck, administrerende direktør i DdD Retail.