EDI

Elektronisk datautveksling

call to action icon

Hej! eg kan hjelpe deg med å skreddersy det riktige POS-kassesystemet for deg og din virksomhet!

Elektronisk datautveksling

EDI, eller elektronisk datautveksling, mellom deg og leverandørene dine kan ha enorm innflytelse på forretningsresultatene – dette gjelder ikke minst detaljhandel.

DdD tilbyr kundene EDI. Vi samarbeider med det tyske firmaet Pranke, som har over 20 års erfaring med elektronisk datautveksling innen detaljhandel.

Sammen med Pranke sørger vi for at EDI er opprettet og implementert i DdD-løsningen. Tjenesten inkluderer alt fra verting av eBiss- konverteringsprogramvare til håndtering av de daglige transaksjonene

Dokumenttyper

Typiske datadokumenttyper som overføres via EDI til partnere/leverandører i motesalgbransjen, er bestillinger, bestillingsbekreftelser, fakturaer og vare- og priskataloger. Lager- og salgsdata kan også overføres via EDI.

Hvis leverandøren din støtter EDI, kan varer importeres direkte til lagerstyringssystemet ved mottak. Og hvis prissetting og merking gjøres hos leverandøren, kan varene plasseres direkte på hyllene i butikken uten å gå gjennom et lager.

Les merSkjul

Typiske moduler inkluderer:

  • eBiss-server og servicesjekk (automatisert eller manuelt)
  • EDI-hot-line (DdD-kundestøtte)
  • Varsler om meldinger og feil (vanligvis daglig, inkl. dokumentasjon)
  • Oppsett av EDI-partner og kontroll over forretningslokaler
  • Sporing og overvåking av EDI-meldinger
  • Kontinuerlig prosessoptimalisering basert på dokumentasjon fra de ovennevnte modulene
  • Overføringer av EDI-meldinger på alle tredjepartssystemer (e-post, AS2, X400 FTP og andre)

 

 

Andre fordeler

EDI reduserer arbeidstimer og risiko for feil, da data overføres automatisk uten at manuelle prosesser er involvert.

Du vil få mindre arbeid med arkivering, kopiering, mottak og sending av e-poster, og de ansatte vil få mer tid til å selge og betjene kunder, ettersom EDI reduserer administrativt arbeid.

Bruk av EDI vil gi deg enda bedre kontroll over lager, produksjon og innkjøp. For standardvarer kan du velge å godkjenne bestillingsbekreftelser automatisk innenfor passende tidsplaner, eller hvis leverandøren har tilgang til beholdningen og salgsdataene dine, kan du få bestillingsbekreftelser sendt automatisk på utvalgte varer når lageret er redusert til et bestemt nivå.

Sist, men ikke minst, vil EDI bidra til bedre informasjon og raskere rapportering til alle involverte parter på alle nivåer i forretningen din – og selvfølgelig til EDI-partnerne dine.

I det lange løp kan EDI bli starten på et langt partnerskap mellom butikk og leverandør. Leverandøren sørger for at vareflyten er konstant og i justerte mengder, mens dataene leverandøren mottar fra butikken, gir dem verdifull informasjon til produksjonsplanlegging.

Du vil snart se at utveksling av data via EDI bidrar til både reduksjon av administrasjonskostnader og høyere vareomsetning. Andre fordeler ved å bruke EDI er optimalisert vareutvalg og reduksjon av lagerbeholdning uten fare for å bli utsolgt på standardvarer/-størrelser, samt flere arbeidstimer til å betjene kundene, noe som øker muligheten for lojale kunder og konkurransefortrinn for deg, slik at avkastningen vil øke.

Og resultatet? Kontantstrøm, likviditet og bruttofortjeneste vil forbedres.

Les merSkjul

Hvis du vil mer om EDI-mulighetene

Ring oss på +45 7022 3010 eller send inn kontaktinformasjonen din


Chat med oss x