Ecco Holst A/S

Ecco Holst A/S har kjøpt et verdifullt administrasjonsverktøy i DdDs POS-system

Holst Shops A/S valgte DdD Retails POS-system til sine seks butikker i 2007. Siden da er Holst Shops blitt en del av Ecco-gruppen av selskaper (som ECCO HOLST A/S), og forretningen har vokst til å inkludere elleve Ecco-butikker i Jylland og på Fyn – og DdDs detaljhandelsystem har vokst med dem.

«Å åpne nye butikker og installere POS-systemer fra DdD er lett og ukomplisert. Vi forbereder butikkene så langt det lar seg gjøre, før en av DdDs konsulenter besøker oss for å ferdigstille systemet og lære opp nye ansatte i bruken av det. Denne prosedyren går som smurt, og installasjonen selv er så enkel at vi utvilsomt kunne klart det selv hvis vi hadde ønsket det», sier Lars Hansen, administrerende direktør i Ecco Holst A/S.

Og Lars Hansen fortsetter: «Dessuten er selve kassaapparatene enkle å navigere på, noe som var en annen grunn til at vi valgte DdDs system. Nye ansatte kan læres opp raskt, slik at det er lett for systemet å vokse sammen med forretningen.»

DdD Back Office og DdD Report er blitt viktige administrasjonsverktøy.

DdD Back Office og DdD Report er blitt viktige administrasjonsverktøy.

Siden 2007 har Back Office-komponenten av DdDs detaljhandelsystem vært grunnlaget for lagerstyring og er det fremdeles i dag. Statistikk fra DdD Back Office og DdD Report er viktige administrasjonsverktøy hos Ecco Holst A/S.

«Rapporteringskomponentene til Back Office og Report gir oss all informasjon vi trenger. Dataene vi henter ut, utgjør grunnlaget for våre administrative avgjørelser», forklarer Lars Hansen.

Ecco Holst A/S kan skrive ut statistikker for all slags informasjon de trenger. For eksempel er det installert kundetellere i butikkene, som er integrert med Back Office for automatisk dataoverføring. Dermed er det mulig å hente statistikker som antall enheter per salgssted.

Back Office genererer automatiske rapporter i forhåndsbestemte intervaller basert på KPI-er som er definert av Ecco Holst A/S, og det er på bakgrunn av disse dataene at Lars Hansen og hans kolleger i ledelsen treffer sine beslutninger om forretningen.

Integrasjon med andre systemer og EDI i Ecco Holst A/S’ eget tempo.

Siden Ecco Holst A/S ble en del av Ecco-konsernet, er elektronisk utveksling av opplysninger (Electronic Data Interchange – EDI) blitt tatt i bruk i detaljhandelsystemet. Dette har muliggjort automatisk overføring av opplysninger som bestillinger og bestillingsbekreftelser og har ført til besparelser i administrative ressurser på grunn av mindre dataregistrering.

Med en innebygd og åpen API har Ecco Holst A/S også muligheten til å integrere DdD-systemet med nettbutikken og økonomisystemet deres. Da kan alle data, som for eksempel lagerbeholdning, synkroniseres, noe Lars Hansen ser frem til. «Men det er fantastisk at vi kan utføre det i vårt eget tempo», avslutter Lars Hansen.


    Chat with us x